Onderhoud met Anel van den Berge en Suster Tryna Verwey wat betrokke is by Rustenburg CANSA

1.       Wat se pos beklee jy by CANSA?

Anel:  Gemeenskaps mobiliseerder.
Suster Tryna: Sorg bestuurder by CANSA sorg sentrum

2.       Wat behels jou werk?

Anel: Sy mobiliseer die gemeenskappe Rustenburg, Koster, Swartruggens, Groot Marico, Zeerust, Thabazimbi, Amandelbult,    Derby, Dwaalboom en Swartklip. Sy doen fondsinsamelings projekte, werf vrywilligers vir pasiënte sorg en stel komitees saam wat CANSA bemark en projekte dryf.
Suster Tryna: Alle dienste by die CANSA sorg sentrum .

3.       Hoe funksioneer CANSA in Rustenburg?

CANSA is vrywilliger gedrewe organisasie wat projekte dryf  vir bewuswording en fondsinsameling. CANSA is daar vir ondersteuning van Rustenburg area se kanker pasiente.

4.       Wat is die visie van CANSA?

CANSA streef daarna om die gemeenskap te help in die area van kanker deur navorsing, onderrig, ondersteuning van pasiente en hul naaste familie en vriende.

5.       Ongeveer hoeveel mense ly aan kanker in Rustenburg area?

‘n Skrikwekkende getal van 1200 mense per jaar word gediagoniseer in Rustenburg area.
1 uit 4 mense word geraak deur kanker.

6.       Hoe word die families geraak van kanker pasiënte?

Die pasiënte se families ly ook net soos die pasient en word erg geaffekteer op emosionele vlak.

7.       Hoe kan die gemeenskap betrokke raak by CANSA?

Raak betrokke by die fondsinsamelings projekte soos:

  • Relay For Life
  • Shavathon
  • Sanlam Golf Challenge
  • Cuppa for Cansa
  • Movember

Mense kan vrywilligers en lede van CANSA word.

Leave a Comment

Scroll to Top
%d bloggers like this: